Forum: Åpent forum

Slektsforskerdagen 2014

Slektsforskerdagen 2014 arrangeres over hele landet lørdag 25. oktober. I Bodø samles slekts- & lokalhistorisk interesserte til et stort arrangement på fylkeshuset fra kl 10 til 15. Gratis adgang, kafé, åpent for alle interesserte.

Årets tema er «Det skjedde i 1814». 200-årsjubileet for grunnloven og Bodø bys 200-årsjubileum i 2016 vil står sentralt. Alan Hutchinsom som skrev byhistoria fram til1816 skal foredra om «Bodø mellom 1800 og 1816». Hvordan var livet her og hvordan fikk Bodø sine kjøpstadsrettigheter?

Hverdagslivet den gang kommer vi nærmere inn på når Jarl Christensen og Magne Mæle orienterer om den nye kilde-CDen om «Mannskapsrrullene 1806-1837 for Nordland».

Nordlendingene kom som kjent ikke fram til Riksforsamlingen på Eidsvoll. Viggo Eide vil snakke om dette og utviklingen i Europa som tilslutt førte Norge i personalunion med Sverige høsten 1814.

Valgprosessen i Nordland ble likevel gjennomført, og Bodin kirke ble to lokale valgmenn utpekt. Odd Willy Hansen fra Saltstraumen Historielag vil snakke om en av dem, «handelsmann Eiric Blix fra Kapstø», rett etter Eides foredrag.

Arkiv i Nordland vil ha oppe temautstillingen «§ 100 i 200 år» som omhandler grunnloven trykkefrihetens vilkår.

Vi vil ha 8 foredrag & kurs knyttet til slektsforskning & årets tema. Et 30-tall frivillige står klar til å ta imot alle besøkende som ønsker å finne sine røtter. Det er lett, det er gøy & ikke minst spennende å lete i sin egen fortid, & knepene lærer du her.

På “Slektstorget” hjelper vi de besøkende til å finne sine røtter – søkehjelp i slektsforskning, ulike dataprogrammer for å registrere egen slekt. Bygdebøker, emigrantprotokoller, internett, digitalarkivet & andre databaser samt dødsboskifter på CD

Vårt ekspertbord dekker mange kommuner. Her får folk god hjelp. PC-er tilgjengelig for publikum. Det blir salg av slektsmateriell, årbøker & lokalhistoriske bøker.

Foredrag:
11.00 Slektsforsking på internett – Per-Olav Broback Rasch
12.00 Bodø 1800-1816 – Alan Hutchinson
13.00 Eidsvoll 1814 og nordlendingene – Viggo Eide
+ handelsmann Eiric Blix, Kapstø – valgmann i 1814 – Odd Willy Hansen

Kurs:
10.30 Hvordan lese skanna kirkebøker – Gerd Karin Lysholm
11.30 Kort innføring i “Brothers keeper” – Anne Grete Mensen
12.30 Mannskapsrrullene 1806-1837 for Nordland – Jarl Christensen og Magne Mæle
13.30 Kort innføring i ”Legacy” – Jan Hagenes

I tillegg til DIS-Salten Slektshistorielag vil Arkiv i Nordland og Saltstraumen Museum ha stand på slektstorget.

Johan Wilhelm Normann Munthe

Moren Albertine Normann fra Vaagoen – fikk sønnen Johan Wilhelm Normann Munthe. http://www.pbase.com/vikingspirit/general_munthe_200132228323559365573394529305

Adelsteen Normann & Vebjørn Tandberg på Hålogatun

To bodøværinger oppnådde nasjonal & internasjonal berømmelse & beundring på 1800 & 1900-tallet.

Adelsteen Normann ble født i 1848 på Vågøya i Bodø. Faren drev et handelshus & var jekteskipper, men den unge Adelsteen brøt med tradisjonene & dro til Tyskland for å bli landskapsmaler. Han var den første fra Nord-Norge som tok slik utdannelse.
For hundre år siden var han verdensberømt, & Normann ble keiser Wilhelm II’s venn & bodde i Düsseldorf & Berlin. Men somrene tilbrakte han i Nord-Norge & på Vestlandet.

Vebjørn Tandberg ble født i 1904 i Bodø. Faren Vebjørn Olsen Tandberg (1873-1934) var manufakturhandler & familien bodde i Tandberggården i Storgata. En vakker bygård med tårn ved Bodøs torg. Huset er avbildet på svært mange foto & postkort fra før bombinga i 1940. Her laget Vebjørn sine første radioapparater. Seinere dro han NTH i Trondhjem & ble elektroingeniør. Før han hadde fylt 30 år grunnla han Tandbergs Radiofabrikk i Oslo. Her bodde han til sin død i 1978. Tandberg skapte radio- & industrihistorie i Norge.

Begge disse berømte bodøambassadørene har fått hver sin store samling på Hålogatun i Bodø. På søndagen kan du besøke den gamle fylkesmannsboligen på Snippen & se på fantastiske malerier & en utrolig spennende samling av gamle tandbergradioer, båndopptakere & høyttalere, samt fjernsynsapparatet & mye, mye mer.

Utstillingene er åpen søndag 16. februar 2014 fra kl 12 til kl 15. & kl 13 & 14 er det to foredrag med brødrene Eide.

Viggo Eide er lokalhistoriker & var i mange år aktiv i Adelsteen Normann Stiftelsen. Kl 13 vil han kåsere om Adelsteen Normanns oppvekst, liv & kunst & guide rundt i malerisamlinga i 1. etasje.

Knut Eide er kjent fra bl.a. mandagsquizzen & et utall mimreartikler fra oppveksten i Bodø på 50- & 60-tallet. Kl 14 vil han vise rundt i 2. etasje & fortelle om radiomannen Vebjørn Tandberg som produserte de legendariske radioene Huldra & Sølvsuper, & gjorde båndopptakeren til allemannseie.

Åpent for alle, inngang kr 20, gratis kaffe & kake.

Slektsforskerdagen 2013

arrangeres over hele landet lørdag 26. oktober. I Bodø samles slekts- og lokalhistorisk interesserte til et stort arrangement på fylkeshuset fra kl 10 til 15. Gratis adgang, kafé, åpent for alle interesserte.

Årets tema er Urbefolkning og etniske minoriteter i Norge. Med dette tenker vi i Nord-Norge særlig på samer og kvener. I andre deler av landet finnes skogfinner, sigøynere (rom), tatere (romani) og jøder. Samer har status som urbefolkning. De andre folkegruppene har offisiell status som nasjonale minoriteter.

Vi vil ha 8 foredrag og kurs knyttet til slektsforskning og årets tema, og et 30-tall frivillige står klar til å ta imot alle besøkende som ønsker å finne sine røtter. Det er lett, det er gøy og ikke minst spennende å lete i sin egen fortid, og knepene lærer du her.

Slektstorget tilbyr vi følgende:
Kjenn dine røtter – søkehjelp i slektsforskning, ulike dataprogrammer for å registrere egen slekt. Bygdebøker, emigrantprotokoller, internett, digitalarkivet og andre databaser samt dødsboskifter på CD
Vårt ekspertbord dekker mange kommuner. Her får du god hjelp. PC-er tilgjengelig for publikum.

Foredrag:
11.00 Slektsforsking på internett – Viggo Eide
12.00 Urfolk og nasjonale minoriteter i Nordland – Johan Borgos
13.00 Kvenene – fortid og framtid – Terje Aronsen
14.00 Spor – boplasser, offerplasser og hellige steder i det pitesamiske området – Knut Harry Sivertsen

Kurs:
10.30 Samemanntall, kvener, lapp og finn i kildene – Per-Olav Broback Rasch
11.30 Kort innføring i “Brothers keeper” – Anne Grete Mensen
12.30 Bruk av skanna kyrkjebøker – Per-Olav Broback Rasch
13.30 Kort innføring i ”Legacy” – Jan Hagenes

Det blir salg av slektsmateriell, årbøker og lokalhistoriske bøker. Åpen kafé, hjelp til sjølhjelp.

Lynkurs i slektsforskning – kildene finnes i arkivene

Interessen for slektsforskning øker når TV sender programmer som Hvem tror du at du er? og Tore på sporet. Torsdag 7. februar på vil Viggo Eide vise hvordan en komme i gang med slektsforskning, hvilke kilder som finnes og hvordan en kan lete i kildene som ligger i arkivene.

Dette er en innføring beregnet på nybegynnere. Dersom erfarne medlemmer kan ta med bærbar PC kan vi hjelpe de som kommer. Viktig at de som vil ha hjelp tar med seg opplysninger om folk født i 1910 eller tidligere.

DIS-Salten Slektshistorielag på Bodø bibliotek torsdag 7. februar kl 19.30.

Vi håper at våre medlemmer får med seg venner og kjente som vil komme i gang med slektsforskning.

Møtet er åpent for alle interesserte.
Jan Hagenes
Leder DIS-Salten Slektshistorielag

Åpent galleri på Hålogatun

Adelsteen Normann Stiftelsen holder åpent galleri fire søndager i januar-februar fra kl 12 til kl 15. Her finner du over 30 malerier og tegninger utstilt, samt ca 20 skisser som er lagt fram for anledningen. SISTE SØNDAG NÅ – 3. februar.

Kåseri om Adelsteen Normann ved Viggo Eide kl 13 og kl 14, ca en halvtime.

Landskapsmaleren Adelsteen Normann ble født i 1848 på Vågøya i Bodin, nå en del av Bodø kommune. Oppvokst i en velstående familie, faren drev et handelshus og var jekteskipper, brøt han med forventingene og lede mesteparten av sitt liv i Tyskland der han utdannet seg innen landskapsmaleri. Han var den første fra Nord-Norge som tok slik utdannelse.

I sin tid var han verdensberømt, og kunstneren ble keiser Wilhelm II’s venn og bosatt i Düsseldorf og Berlin. Men somrene tilbrakte han i Nord-Norge og på Vestlandet.

Galleriet er åpent for alle, inngang kr 50 / kr 20 med AN-bonus. Stedet er den gamle fylkesmannsboligen Hålogatun, i Reinslettveien 1, Snippen i Bodø.

SISTE SØNDAG NÅ – 3. februar.

Slektsforum – hvordan få hjelp og hjelpe andre i slektsforskningen

Slektsforum er DIS-Norges nettsted for etterlysninger og debatt.
Hvordan kan du legge ut en etterlysning og svare på andres innlegg.

Søking i skanna kirkebøker på nett.
Hvordan finne fram til kirkebøker, søke, lete og lese i prestenes og klokkernes nedtegnelser.
Viggo Eide orienterer og “viser vei i labyrinten”.
Har du ei slektsgåte du vil ha lagt ut? Send spørsmålet til viggo.eide@disnorge.no så gjør jeg jobben for deg.

Åpent møte på Bodø bibliotek torsdag 1. november kl 19.30.
Alle er hjertelig velkommen.

Slektsforskerdagen 2012

I Bodø samles slekts- og lokalhistorisk interesserte til felles slektsforskerdag.
Årets arrangement er stort, ca 35 frivillige står klar til å ta imot kanskje 200 besøkende, på jakt etter sine røtter, for å finne sine formødre og –fedre.

27.oktober 2012 Kl. 10:00 – 15:00
Fylkeshuset, Prinsensgate 100, Bodø
Gratis adgang – åpent for alle
Åpen kafe

Årets tema er “Gamle brev forteller”
Utstilling av brev og postkort fra Salten

På “Slektstorget” tilbyr vi følgende:
Kjenn dine røtter – søkehjelp i slektsforskning, ulike dataprogrammer for å registrere egen slekt. Bygdebøker, emigrantprotokoller, internett, digitalarkivet og andre databaser samt dødsboskifter på CD

Vårt ekspertbordet dekker mange kommuner. Her får du god hjelp. PC-er tilgjengelig for publikum

Salg:
Det blir salg av slektsmateriell, årbøker og lokalhistoriske bøker

Foredrag:
11.00 Kort innføring i slektsforsking –Torbjørn Seiring
12.00 Da freden kom til Bodø i 1945 – Knut Støre
13.00 Posthistorie fra Salten – Sten Isaksen
14.00 Vebjørn Tandberg, verdensberømt Bodøværing– Knut Eide

Datakurs:
10.30 Bruk av Skanna kyrkjebøker – Per-Olav Broback Rasch
11.30 Kort innføring i “Brothers keeper” – Anne Grete Mensen
12.30 Bruk av Skanna kyrkjebøker – Per-Olav Broback Rasch
13.30 Kort innføring i ”Legacy” – Jan Hagenes

Utstillere:
DIS-Salten, salg av diverse
Nordlandsmuseet, søk i museets fotosamling
Saltstraumen Historielag presenter seg selv
Foreningen Tandbergerne, sølvsuper med mere
Filateli – lokalhistorien til poståpnerier og brevhus i Bodø, – stor samling av eldre postkort fra Salten Motivstempel kun i dag

DIS-Salten Slektshistorielag i samarbeid med filatelister, Nordlandsmuseet, Foreningen Tandbergerne og Saltstraumen Historielag

Velkommen til en hyggelig slektsprat!

Eilert Adelsteen Normanns liv og kunst

Viggo Eide kåserer om Eilert Adelsteen Normanns liv og kunst torsdag 29. mars kl 19 på Hålogatun.

Adelsteen Normann ble født i Bodø 1848 og vokste opp i en velstående familie, faren drev et handelshus på Vågøya & var jekteskipper. 20 år gammel brøt Adelsteen med forventingene & dro til Tyskland der han utdannet seg innen landskapsmaleri. Han var den første fra Nord-Norge som tok slik utdannelse.

I sin tid var han verdensberømt, og kunstneren ble keiser Wilhelm II’s venn og bosatt i Düsseldorf og Berlin. Men somrene tilbrakte han i Nord-Norge og på Vestlandet.

Gratis adgang.

Stedet er den gamle fylkesmannsboligen Hålogatun, i Reinslettveien 1, Snippen i Bodø.

Vebjørn Tandberg på Norwegians nye fly

Norvegia ønsker forslag på helter som kan prege haleroret på de nye flyene sine. Dette er organisert som en avstemming på nettet. Vebjørn Tandberg er selvfølgelig på listen, men foreløpig bare på 34. plass. Dette må vel Bodø kunne gjøre noe med ? Delta i avstemmingen ved å gå inn på http://halehelter.no/ , klikker på “Stem på en kandidat” oppe til venstre, skroller ned til Vebjørn Tandberg, og klikker på hjertet til høyre for navnet. Da har du avgitt din stemme, noe du kan gjøre 1 gang pr. døgn.

Årsmøte og Skanna kyrkjebøker i DIS-Salten - 8. mars 2012

DIS-Salten Slektshistorielag avholder årsmøte på Bodø bibliotek torsdag 8. mars kl 19.30. Årsmøtepapirene ligger på vår hjemmeside Innkalling til årsmøte kan lastes ned her.

Skanna kyrkjebøker

Etter årsmøtet, ca kl 20, vil Gerd Karin Lysholm vise oss hvordan vi finner Digitalarkivet på internett. Her kan du via ”Skanna kyrkjebøker” velge mellom flere tusen kirkebøker. Bare fra Nordland er det 901 digitaliserte kirkebøker.

Hva kan slektsgranskere bruke disse kildene til?

I kirkeboka har presten notert opplysninger om hvert enkelt menneskes fødsel/dåp, konfirmasjon, vigsel og død/begravelse. Noen kirkebøkene ble ført kronologisk, nærmest som ei dagbok etter hvert som tingene skjedde. Seinere ble det laget egne sider for dåp, konfirmasjon osb. Dette betyr at du ikke finner alle opplysninger om én person samlet på ett og samme sted, men på ulike steder i boka – kanskje også i flere bøker. I perioder ble det også ført klokkerbøker, som er kopier av kirkebøkene. Dersom kirkeboka mangler, må du alltid undersøke om ei klokkerbok kan gjøre nytten.

Gerd Karin Lysholm vil, med utgangspunkt i Nordland fylke, føre oss gjennom denne jungelen og forklare de valg vi kan ta og se på de mange sogn/ prestegjeld/ klokker- og ministerialbøker. Ettersom hun er helgelending vil hun spesielt se på Alstahaug og Brønnøy for å forklare ulike muligheter i tidligere tider.

Med utgangspunkt i ei kirkebok forklarer Lysholm ulike valgmuligheter, og viser hvordan ei side for dåp/ ekteskap ser ut, hvordan vi blar i boka, tar utskrift, endrer bildestørrelse og kopierer sidelenke. Alt dette nyttig kunnskap i detektivarbeidet i din egen slekt. Til sist viser hun døme på ei eldre kirkebok med kronologisk oppføring.

Vel møtt på torsdag. Ta gjerne med venner og historisk interesserte. Åpent for alle interesserte

Kulturell helaften i DIS-Salten Slektshistorielag – tirsdag 14. februar 2012.

Kåseri om Adelsteen Normanns liv og kunst, samt utstilling av Vebjørn Tandbergs radioer og båndspillere er første del av kulturell helaften i DIS-Salten Slektshistorielag.

KL 18 på Hålogatun
Kulturhuset Hålogatun i Bodø inneholder samlinger etter Bodøs to største sønner. Begge ble berømte og internasjonalt kjent i hvert sitt århundre, for hhv malerkunst og radioproduksjon..

Landskapsmaleren Eilert Adelsteen Normann ble født i 1848 på Vågøya i Bodø. Han vokste opp i en velstående familie, faren drev et handelshus & var jekteskipper. 20 år gammel brøt han med forventingene & dro til Tyskland der han utdannet seg innen landskapsmaleri. Han var den første fra Nord-Norge som tok slik utdannelse.

Vebjørn Tandberg ble født i Bodø i 1904. Samme år flyttet familien inn i Bodøs vakreste hus – Tandberggården med tårn ved byens torg. Han utdannet seg til elektroingeniør ved NTH i Trondheim & grunnla Tandbergs Radiofabrikk i Oslo i 1933.

I første etasje kåserer Viggo Eide om Eilert Adelsteen Normanns liv & kunst kl 18.

I andre etasje har Tandbergerne utstilling og viser en forholdsvis komplett serie Sølvsupere. Huldraer & båndopptakere har de også mange av. Det er satt opp et “verksted” med mye verkstedutstyr, og en del komponenter/åpne apparater vil være på plass.

KL 19.30 på Bodø bibliotek står databruk på programmet:

Hvordan kan sosiale medier være til nytte for slektsgranskere?

Internett har gjort slektsforskning enklere, og ved hjelp av sosiale medier er det mulig å nå ennå lengre, spesielt i jakten på nålevende slektninger når du planlegger slektstreff og lignende. Facebook, Origo, Twitter og blogger. Alle bruker det, men hva er dette for noe?
Foredragsholder Nina Hanssen er nestleder i DIS-Norge, leder av Fagpressens redaktørforening og jobber i LO Media. Hun er en erfaren nettbruker og kan mye om sosiale medier.

En kulturell helaften fra kl 18 til kl 21, men du trenger ikke være med på mer enn det som interesserer deg. Vel møtt alle som kan. Ta gjerne med venner og historisk interesserte. Åpent for alle.

Annonse